Kabul Edilen Bildiriler 1 Eylül 2019 Tarihinde Sayfamızda Yayınlanacaktır.