TAM METİNLER ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ’NDE YAYIMLANACAKTIR.

Kongremize Sunulan Bildirilerin Tam Metinleri İsteğe Bağlı Olmak Şartıyla ve Dergi Hakem Heyetinden Geçtikten Sonra;
TR ve ESCI veri tabanında taranan "ALINTERİ ZİRAİ BİLİMLER DERGİSİ’nde (ALINTERİ JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES)" yayımlanacaktır.

Kongremize Sunulan ve Bilim Kurulu tarafından kabul edilen bildiri özetleri ISBN’si alınacak olan Kongre Bildiri Özet Kitabında yer alacaktır.