BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ

Kongremize katılım için Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Temmuz 2019’dur. Bildiri yazım kulları web sitemizde belirtilmiştir.